Certificirana mineralna membrana eko-kompatibilna za fleksibilno hidroizoliranje podloga uz visoko prianjanje i veliku trajnost prije polaganja ljepilima, idealna za GreenBuilding.

Jednokomponentno sa smanjenim ispuštanjima CO2 i izuzetno niskim ispuštanjima organskih hlapljivih tvari, može se reciklirati na kraju korištenja kao pijesak.

Nanoflex® Eco razvija homogenu tekuću smjesu koja se može regulirati mijenjajući količinu vode radi dobivanja bolje mogućnosti obrade u odnosu na uvjete gradilišta garantirajući maksimalnu zaljepljenost sistema.

Pakiranje: 20 kg

 • Za fleksibilno hidroizoliranje podloga uz visoko prianjanje i veliku trajnost prije polaganja ljepila
 • Unutarnji i vanjski zidovi i podovi
 • Prozračan
 • Crack-Bridging Ability
 • Specifičan za polaganje ljepilima linije H40® keramike, prirodnog
  kamena i staklenog mozaika
 • Prikladan za polaganja na već postojeće obloge
 • Korisnost veća za 30% u odnosu na dvokomponentne sustave
 • Papirnata vreća s ručkom od 20 kg
 • Tehnologija Nanotech potpune hidrofobičnosti, trajne elastičnosti, visoke kemijske stabilnosti
 • Reciklira se kao mineralni pijesak izbjegavajući pritom trošak zbrinjavanja
  otpada i bez utjecaja na okoliš
 • Jednokomponentni; izbjegava se upotrebu plastičnih kanti smanjuju se
  ispuštanja CO2i troškovi zbrinjavanja otpada